Här visar vi historiken kring info vid vår uppstart

 

Så här efteråt när projektet är klart är det en tid som man kort kan beskriva:

-Det är bra att det gick att lösa alla problem som uppstod....

2024-05-05 - Det har nu gått 5 år efter att vår slutredovisning var godkänd. Inga erinringar eller fel som uppmärksammats, vi har därmed klarat vår del utan anmärkningar eller avdrag på vårt erhållna stöd. Detta innebär att vi kan ta bort de krav på innehåll på hemsidan som länsstyrelsen haft på oss, krav på Eu logga av viss storlek samt information om vårt stöd. Vi kan nu även montera ned skylten om erhållet stöd.                        Vår gamla:2017-10-04 - Uppdaterad igångsättning

Idag har vi haft uppstartsmöte med Bynet och så här ser det uppdaterade schema ut.


Grattis till de medlemmar som redan har aktiverat sina tjänster och är igång. Läs dock nedanstående för inmätning av nät.


Följande gäller pga försening av kapacitetsproblem med svetsningen. De jobbar för högtryck just nu.

Nod Ödskölt. Svetsning och inkoppling av fiberkonverter. Klart V.41
Detta gäller alla som har postadress Ödskölt.

Nod Bäckefors. Svetsning och inkoppling av fiberkonverter. Klart V.43-45
Detta gäller de medlemmar som har postadress Bäckefors och bor i Bengtsfors kommun (utom Tveten).

Tilläggsinformation för Ödskölt / Bäckefors. Nätet måste mätas in och då kan inte fiberkonvertern vara påslagen. Vi kommer att informera om vilket datum som nätet kommer mätas. Håll utkik!

Det är 17 skåp (14 medlemmar) kvar i Nodområde Ödskölt att svetsa, detta medför att vissa kommer kunna aktivera sina tjänster och vissa inte. 

Då nätet inte är uppmätt före driftstart finns det några medlemmar som inte kan aktivera sina tjänster förrän Bynet har mätt nätet.

Nod Skällsäter (inkl Tveten). Svetsning och mätning. Klart V.50 Inkoppling av fiberkonverter ej fastställt datum. Återkommer snarast.

2017-07-11 Uppdaterad tidsplan för driftsättning

Idag kom det en uppdaterad tidsplan från Telia för driftsättning som är koordinerad med BENAB och Bynet.

Beroende på vilken nod ni tillhör är det läge att kontakta er nuvarande tv-leverantör, t ex Canal Digital för uppsägning av abonnemang som rimmar med driftsättningen.

Tidsplan

 2017-06-01

Driftsättningsmöte

Föreningen informerar sina medlemmar om tidplan för installation och driftsättning. 

Kollektivt val: 

Montering sker av ELTel.

ELTel kommer att från vår adresslista skicka brev med bokad tid för montering samt  telnr för ändring av bokad tid. 

Montören installerar MC (mediaconverter) Inteno XG6846

Vid montering har montören även med sig Telias utrustning:

1 Wifi  Technicolor TG799

Digital Tvbox med hdmi ej scart, montören har dock box med scart uttag om det behövs och då erhåller ni den istället.

 ELTel delar ut info om hur man aktiverar sina tjänster samt inkopplingsanvisning.

Support på Telias utrustning 90200

Man kan även boka supporttekniker kostnadsfritt för hembesök, ca 2 veckor leveranstid på tjänsten.

Utrustningen måste då vara inom den längd som medföljande kablar tillåter.

Detta gäller efter ELTel gjort sitt.

Tidplan:

test o uppstart                            Drift  

Nod 15 Ödskölt                           34 samt 35                                     ca 36                  

Nod Bäckefors                            34 samt 37                                     ca 38

Nod 24 Skällsäter                       34 samt 42                                     ca 43

Dessa tider är planerade det kan uppstå saker som försenar

ELTels monteringar kommer därför att ske i denna följd.

Öppet val:

Montering av MC (mediaomvandlare) sker av Benab som följer ELTels tidsschema.

Ett fåtal som fullgjort sin betalning sent, samt sent tillkomna medlemmar justeras inkoppling efterhand.

De som ej har svenskt personnummer, har ansvar för att erhålla detta för att kunna aktivera sina tjänster.

Föreningen undersöker med hjälp av Telia om vi kan underlätta detta men vet i dagsläget ej hur det resultatet blir, ansvaret för detta vilar på den som ej har svenskt pnr.

De som har Telia adsl eller fast telefoni skall övergång av tjänster fungera, föreningen kan dock ej ta några ansvar kring detta ej heller kring att datum ovan håller.  

Info om hur de olika komponenterna som vi kommer att få, kan du se nedan.

Data-sheet_IntenoXG6846

Router TG799vacxtream

STB 4302 Arris

Tidsplan

2017 sommaren/hösten

Viktig info!

Snart dags att blåsa fiber. Är du klar med montering av box? Montera upp box på väggen senast 10 april!

Nu håller vi på och blåser fiber i stammarna och kommer blåsa in till fastigheter i den takt områden blir klara (därför är det viktigt att ni meddelar er områdesansvarig när ni är klara).

Svetsning av fiber är bokat nodvis enligt följande:

Ödskölt - V.26
Bäckefors Norr - V.30
Bäckefors Södra - V.32
Skällsäter - v.36

Områdesansvariga:
Niklas Jensen, (Bäckefors), 070 546 69 06
Tommy Ström, (centrala Ödskölt), 070 321 38 47
Patrik Bryntesson, (Tången), 073 296 02 88
Leif Johansson, (Alltorp), 070 586 11 55
Sven-Eric Hedlund, (Berg), 
Bengt Johansson, (Plogstarud), 073 986 18 72
Örjan Jacobsson, (Skällsäter/Vinnsäter), 070 639 23 62
Violet Johansson, (södra Kroppefjällskanten), 070 681 79 43
Reino Andersson, (Stora Bön), 070 513 29 99
Lars Karlsson, (Mungegärderud), 070 996 36 32
Mikael Nyholm, (Brene), 076 716 99 98

För de som inte vill eller kan montera box/gräva på sin egen fastighet så kan du kontakta någon av nedanstående. Pris gör ni upp direkt med den/de ni anlitar. Kostnaden för detta ligger utanför ordinarie pris då det är mest rättvist att de som önskar hjälp betalar för det.

Gräv
Lars-Inge Magnusson, 070-249 81 07 (Ödskölt)
Jonny Bengtsson, 070-5390331 (Bäckefors/Järbo)
Torgny Magnusson, 070-561 03 79 (Bäckefors/Järbo)

Montera box på väggen
Lars Winberg, Dalslands Antennservice, 070-328 08 60 (Ödskölt/Järbo/Bäckefors)

 

2017 hösten/2018 våren

Inkoppling hos slutkund.

 

2016-09-29 Grävningen sätter fart

Idag (2016-09-28) fick vi följande rapport från vår projektledare Martin:

  • en stor maskin kommer börja i Järbo på tisdag vecka 40,
  • en stor maskin kommer vecka 40 att gå tillsammans med den stora som redan går (Ivägsholm just nu),
  • den lilla maskinen kommer under oktober när Laxarby är klart, och börjar vid Stenebygränsen och färdigställer söderut (bl a Berg, och centrala Ödskölt etc) allt som hoppats över
  • det lag som nu är vid Ivägsholm gör klart det området ut till Bjällhögen sedan flyttas det tillbaka till Kroken och går ner till Alltorp. Därefter flyttas det vidare antingen till Betongfabriksområdet eller Bäckefors (Nicklas Jensens område), beroende på vilket som är mest färdigt, men det ligger minst en månad bort (allt står ju still för älgjakt).

 

2016-06-29 - Positivt besked om bidrag från Jordbruksverket.

 

2016 Sommaren

Nytt besked  - under juni beräknar vi få besked om bidrag från Jordbruksverket. 

 

2016-02-24

Färska nyheter angående bidrag!
Idag kom det email från Länsstyrelsen angående vårt bidrag och när vi får svar. 

De skriver följande:
”Alla kompletteringar som är gjorda efter 22 oktober 2015 under ”Mina sidor” på Jordbruksverkets websida kommer att bli uppdaterade i vårt handläggningsprogram först 14 mars 2016. De beslut vi kommer att fatta 29 mars är beräknade på samtliga ansökningar den 22 december.”

Detta tolkar vi som att vi får besked om bidrag 29 mars.

Under tiden förhandlar vi med vår gräventreprenör om grävstart.

Mer nyheter kommer löpande.

 

2015-10-23 skickades ansökan in till Jordbruksverket. 

 

2015 Hösten

Ta in offerter från entreprenörer som vill gräva, och installera fiber. 

 

2015 Sommaren

Grävning av tre delsträckor tillsammans med Vattenfall.