Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller områdesansvariga!

Allmänna frågor, mailto: info@odskoltfiber.se går till Tom Sjötun, ordförande

Fakturafrågor, etableringsförfrågan etc, mailto: admin@odskoltfiber.se går till Örjan Jacobsson, kassör

Ledningsutsättning: Detta görs i Ledningskollen.se  Utsättningen sköts av Bengtsfors Energi Nät AB(BENAB) 0531-526000 eller 0531-526163. Om något akut skett utöver planerad gång kontakta Örjan Jacobsson. BENAB utför även våra reparationer.

Postadress till styrelsen för Ödskölt Fiber Förening:

c/o Tom Sjötun

Böviken

668 95  ÖDSKÖLT

Styrelsen för Ödskölt Fiber Ekonomisk förening:

Tom Sjötun, Ordförande, 073 980 00 44

Örjan Jacobsson, kassör, 070 639 23 62

Christoffer Palm, sekreterare, 073 045 57 11

Reino Andersson, ledamot, 070 513 29 99

Kjell Söderqvist, ledamot, 073 808 05 77

Kristoffer Neandhers, ledamot, 0705 16 04 23

Lars Karlsson, styrelsesuppleant, 070 996 36 32

Anders Alexandersson, styrelsesuppleant

 

Revisorer

Krister Stensson och Inger Hedlund

Hans-Åke Andersson, revisorssuppleant

 

Valberedning

Tommy Ström

Per Krokstöm

 

 

Områdesansvariga

Niklas Jensen och Anders Alexandersson, (Bäckefors), 070 546 69 06

Tommy Ström, (centrala Ödskölt), 070 321 38 47

Patrik Bryntesson, (Tången), 073 296 02 88

Leif Johansson, (Alltorp), 070 586 11 55

Bengt Johansson, (Plogstarud), 073 986 18 72

Örjan Jacobsson, (Skällsäter/Vinnsäter), 070 639 23 62

Violet Johansson, (södra Kroppefjällskanten), 070 681 79 43

Reino Andersson, (Stora Bön), 070 513 29 99

Lars Karlsson, (Mungegärderud), 070 996 36 32

Mikael Nyholm, (Brene), 076 716 99 98

Thomas Edner, (Grönlanda), 073 502 00 79