2024-02-20

Årsmöte 2024-03-17 klockan 15:00 i Ödskölts bygdegård.


2024-02-20

Högsta Förvaltningsdomstolen ändrar skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att medlemsinsatsen inte avser en transaktion som är föremål för mervädesskatt.                                                          Detta gällande Dom i mål 1536-23 samt 2819-23 angående moms på medlemsinsats i Ekonomisk Förening.

Detta ställningstagande innebär att det ej skall vara moms på medlemsinsatsen.

Av EU-domstolens i KapHag följer att en insats i en associationsform som i Sverige närmast motsvarar ett handelsbolag inte är  ersättning för tillhandahållande av en tjänst. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening saknas skäl att anlägga ett annat  synsätt när det som i detta fall är fråga om en insats i en ekonomisk förening.                                                                                 Av det sagda följer att medlemsinsatsen inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

 Eller som SKV skriver när de tagit åt sig domen:

Enligt HFD:s mening saknas det skäl att anlägga ett annat synsätt än vad som framkommer av EU-domstolens dom, C-442/01 KapHag, när det är fråga om en insats i en ekonomisk förening. Den insats som bedömdes i C-442/01 KapHag var enligt HFD närmast att jämföra med en insats i ett svenskt handelsbolag.

 

 Skatteverkets kommentar

HFDs domar innebär att en medlemsinsats inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Skatteverkets ställningstagande ”Insatskapital i ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar, mervärdesskatt”, daterat den 15 februari 2022, diarienummer8-1463487, överensstämmer inte med HFD:s domar. Genom domarna är ställningstagandet överspelat och ska inte längre tillämpas.


 I pressmeddelande skriver Högsta Förvaltningsdomstolen:


"En obligatorisk medlemsinsats i en ekonomisk förening ska inte vara föremål för mervärdesskatt


Publicerad 2024-02-20 av Högsta förvaltningsdomstolen

Mål:1006-23, 2819-23


Pressmeddelande: Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål slagit fast att en betalning av en obligatorisk medlemsinsats till en ekonomisk förening inte ska vara föremål för mervärdesskatt.


De i målen aktuella ekonomiska föreningarna tillhandahåller sina medlemmar kommunikationsnät för bredband. När en beskattningsbar person tillhandahåller en tjänst mot ersättning ska transaktionen i regel vara föremål för mervärdesskatt. En medlemsinsats som varje medlem i en ekonomisk förening är skyldig att delta med utgör emellertid inte ersättning för en tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen framhåller att det av avgörande från EU-domstolen följer att en insats i en utländsk associationsform som i Sverige närmast motsvarar ett handelsbolag inte utgör ersättning för en tjänst och att det saknas skäl att bedöma en insats i en ekonomisk förening på något annat sätt.


– En obligatorisk medlemsinsats innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och utgör inte ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen, säger Mats Anderson, justitieråd."


Pdf länk till Dom i dessa fall: 1006-23 samt 2819-23

I övrigt kan nämnas att Högsta Förvaltningsdomstolen även ändrade Skatterättsnämndens syn på moms i samfälligheter o samfällighetsföreningar, så de är nu åter igen ej momsredovisningsskyldiga. 

2023-10-03

Telia meddelar oss idag om en planerad "Teknisk flytt i Telias nät" , datum 17 oktober.

Information om teknisk flytt i Telias nät

Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam kommunikationsplattform för fiber.

 

Det är nu dags för ert nät hos Ödskölt Fiber Ekonomisk förening att migreras över till den nya plattformen.
 
För er som är nätägare (fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter. Vi behöver ingen tillgång till er fastighet, utan gör detta centralt.
 

Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning.  


Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 020-20 20 70 eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa.

Datum: 17 oktober

 

Tid mellan 06.30 - 15.00

2023-04-13

Idag blev vår tjänst med Telia uppgraderad, det blev ett litet stopp i Internetuppkopplingen.                                          Vi har nu hastigheten 500/500. Men om ni ej har utrustning i er dator/eller kablage till er Telia Router som klarar denna hastighet kan ni ej mäta upp denna hastighet. Vid koll på SkällsätersNoden fanns denna hastighet.


2023-03-12

Nedan ser ni information om ny teknik för er telefoni som ingår i kollektiv tjänst, denna information kommer ifrån Telia. Vi vill från Ödskölt Fiber endast tillägga att ni kontrollerar vad vad denna omläggning av teknik har för månadskostnad om ni bestämmer er för att teckna "hemtelefoni via mobilnätet" Se   telia.se/priser


Information om er bredbandstelefoni


Vi ser ständigt över våra tjänster för att kunna säkra en modern och framtidsäker teknik. Nu lanserar vi en bättre och mer flexibel och modern telefonilösning genom tjänsten Hemtelefoni via Mobilnätet. Alla samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår. Nummerpresentation och mobilsvar ingår också, helt kostnadsfritt.


Hemtelefoni via mobilnätet — kollektivt avtal

  • Obegränsade samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige.
  • Fast telefonnummer, nummerpresentation, telesvar och möjlighet till samtal via wifi-nät.
  • Fungerar utanför hemmet och du kan vara tillgänglig vart du än är.


Förändringen kommer ske etappvis 

  • Från 1 aprll 2023 börjar vi Sälja vår nya telefonltiänst Hemtelefonl via mobilnätet


Boende i ert avtal som aktiverar sin hemtelefon från 1 april erbjuds Hemtelefoni via mobilnätet.

  • Under första kvartalet 2024 kommer befintliga kunder som har bredbandstelefoni

         få Hemtelefoni via mobilnätet. Det innebär att alla som har aktiverat bredbandstelefoni 

         före 1 april 2023 kommer alltså inte påverkas förrän under första kvartalet 2024 och 

         behöver i nuläget inte göra något.

         Vi kommer i god tid skicka ut information till dessa hushåll som berörs av förändringen och informerar om vad som

         behöver göras. 

 

 

Får Telia göra en sådan förändring om vi har ett kollektivt avtal? 

Telia utvecklar ständigt sina tjänster och tekniska plattformar. Under avtalstiden har Telia rätt att 

ändra eller modifiera tjänster och även tekniska plattformar, under förutsättning att tjänsternas 

funktionalitet är likvärdig eller har bättre kvalitet och prestanda. 

Vid frågor kan du kontakta vår Fastighetsägaringång på 020-30 00 60 vardagar 09.00—16.00. 

 

 

Varma hälsningar. 

Telia

 

Frågor och svar.


Vad är hemtelefoni via mobilnätet? 

Hemtelefoni via mobilnätet innebär att samtalen går via mobilnätet. 


Kan jag behålla mitt befintliga hemtelefonnummer? 

Har du redan ett hemnummer kan du behålla det. Den största skillnad du kommer märka är att när du ringer till någon annan visas ett mobilnummer istället för ditt hemnummer. Det innebär att den som ringer dig kan välja att ringa till ditt hemnummer eller mobilnumret.  När du ska ringa till ett annat fast nummer behöver du slå riktnumret t ex 031, 040 före det fasta numret precis som när du ringer från en mobil. 


Behöver jag byta telefon? 

När du skaffar Hemtelefoni via mobilnätet behöver du använda en telefon med möjlighet att k0ppla in ett simkort. Hos Telia kan du köpa telefoner som är anpassade för samtal via mobilnätet. 


Jag har larm - fungerar det även med hemtelefoni via mobilnätet?

Har du ett hem eller trygghetslarm kopplat till det fasta telenätet är det bra om du kontaktar den du har larmet via innan du byter till Hemtelefoni via mobilnätet.  De flesta larm går inte via hemtelefonin. men det är alltid bästa att kontrollera innan man byter. 


Vilka villkor gäller?

I tjänsten ingår samtal och öppningsavgift inom Sverige till fasta telefoner och mobiltelefoner. För utlandssamtal tillkommer en öppningsavgift per samtal och minutprls beroende på destination. För att se priser för hemtelefoni gå till Telia.se/priser.

Tjänsten tillhandahålls via mobilnätet till en fast anslutningspunkt.

För tjänsten gäller Telias Allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter. För fullständiga villkor se telia.se/villkor. 

Fakturaavgift tillkommer per pappersfaktura. Med Telia eFaktura slipper du fakturaavgiften. Läs mer på telia.se/efaktura


Vad kostar samtal till utlandet? 

Betalsamtal och samtal till utlandet betalar du enligt den mobila prislistan för privatkunder som du hittar på telia.se/priser. Du kan även teckna tillvalstjänsten Till utlandet. 


Kan jag behålla mitt gamla hemnummer om jag skaffar Hemtelefoni via mobilnätet? 

Ja. du behåller ditt gamla telefonnummer. Skillnaden är att när du ringer till någon som har nummerpresentatlon så är det ditt mobila telefonnummer i den nya telefonilösningen som visas. 

Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla telefonnummer eller välja att ringa på det 

mobila telefonnumret. Båda numren fungerar. 


Ringer jag samtal på samma sätt som tidigare med Hemtelefoni via mobilnätet? 

Det finns en liten men viktig skillnad. Du ska alltid inleda med riktnumret, även när du ringer till ett fast nummer i ditt riktnummerområde där du bor. 

En annan viktig skillnad är att när du ringer till någon som har nummerpresentation så är det ditt mobila telefonnummer i den nya telefonilösningen som visas. Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla telefonnummer eller välja att ringa på det mobila telefonnumret.  Båda numren fungerar.


Får Telia ändra avtalsvillkor i ett kollektivt avtal under avtalstid? 

Telia utvecklar fortlöpande sina tjänster och tekniska plattformar. Telia äger rätt att ändra eller modifiera tjänsterna som levereras i kollektivt avtal. inklusive tekniska plattformar. under förutsättning att tjänsternas prestanda eller funktionalitet därmed inte försämras.  


2023-02-19

Årsmöte 2023-03-19 klockan 15:00 i Ödskölts bygdegård.

2023-02-18

Vi kommer att dela ut ny utrustning från Telia. Håll utkik i era brevlådor kommande vecka. Det medföljer en kort beskrivning med utrustningen. Det viktiga är att den gamla utrustningen kommer att fungera utmärkt även efter Telias uppdatering av vår tjänst runt 10/4. Ni behöver alltså inte byta utrustning Telia gör så här för att vissa föreningar i Bengtsfors kommun har äldre utrustning. Nya routern har ej uttag för tele, ni som har behov av detta byt ej, samt sätt er in i Telias framtidsplaner för detta.

Vi hänvisar frågor om er utrustning till Telia. 

2022-12-12

Telia och Viaplay group är nu överens gällande nytt avtal kring de kanaler vi varit utan sedan 1 oktober.

2022-11-15

Information om nytt för Kollektiv tjänst och Öppen fiber.

I och med 2:a kvartalet 2023 höjer vi nätavgiften med 21,25. Vi sänker kostnaden för kollektiv tjänst med samma belopp i och med nytt avtalspris med Telia.

Detta innebär att det är samma månadskostnad för kollektiv tjänst men ca 21:- högre för den öppna fibern/månad. Detta gör vi för att efter starten kört med en planerad lägre kostnad för medlemmarna nu lägga oss på en nivå som bär föreningens kostnader långsiktigt. Vi har nu efter 5 år färdigställt vissa punkter/platser som ej var med i grundutförandet.

Vi tog detta beslut på årets årsmöte i Maj och genomför detta i och med fakturan för det andra kvartalet 2023.

I och med detta kör vi också igång hastigheten 500/500 under våren för Kollektiv tjänst. Ni kommer med detta att få ny router samt tv-box. Tidpunkt för detta meddelas senare. 1st extra tv box genom tvilling kommer att ingå i kollektiv tjänst samt kanaler enligt Telia lagom och Ip-telefon som tidigare(hårdvara-Tv-box för tvillingabonnemang ingår ej).

Avtalet är gemensamt med samtliga fiberföreningar i Bengtsfors kommun.


Med ny hårdvara kommer Telia att börja med simkort i telefonen för fast telefoni, vill man undvika detta behåller man sin nuvarande utrustning i drift och kan då använda sina fasta uttag i huset som tidigare, vi vill dock att ni hämtar ut er nya utrustning vid vårens utlämning. Mer information om detta kommer.

2022-10-01 

Viktig information om ditt tv-innehåll

Förhandlingar har pågått mellan Telia och Viaplay Group. Telia har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer Telia inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något Telia är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. Det innebär att Telia inte längre får erbjuda Viaplays innehåll från den 1 oktober.

telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar Telia också vilket innehåll du får istället och ger svar på vanliga frågor. 

2021-03-15 Telia ändrar hur de hanterar tvillingabonnemang i kollektiv tjänst.

Telia tar nu ut avgift för extra tv-box i kollektiv tjänst.

Den tas ut för 1:a extraboxen, man kan i dagsläget ha flera på samma avgift enligt nedan.

Ur avtalspunkter så framgår det endast att hushåll har möjlighet att ha upp till 5 tv apparater, det framgår inget om tillvalstjänsten har något pris och inte heller att den är kostnadsfri. Förändringen som görs nu är att alla som har tvillingabonnemang kommer bli debiterade för tjänsten. Prissättningen ovan kan därmed förändras.

Ev. driftsstörning

Vattenfall kommer att göra div arbeten på sitt ledningsnät och då berörs våran Nod  i Bäckefors som ev kan gå ner då. Denna matar övriga så hela vårt nät påverkas om avbrottet varar längre tid än vår batteribackup klarar

Torsdag 26/11 kl. 23:00 till Fredag 27/11 kl.04:00

2020-03-11 Viktig info angående avveckling av kopparnätet

     Nedsläckning av kopparnätet och ADSL

På Telias sida "Framtidens Nät" https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat finns information om nedsläckningen av kopparnätet och ADSL. Vi vet om att Ödskölt samt Råggärds stationer stängs den 30/11 2020. Nu har även besked om att Skällsäters ADSL eller kopparnät stängs 31/3-2021. Är ni i behov av att ansluta er fastighet till fiber före detta, hör av er omgående då det tar tid att lösa en anslutning.

 

2020-02-26 Viktig info angående TV-kanaler

🚨 Viktig info angående TV-kanaler! 🚨

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler, Discovery Networks. Om dom inte kommer överens finns det risk för att de inte längre får sända vissa kanaler från den 3 mars.

I vårt kollektiva tv-avtal är följande kanaler berörda: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, Discovery ID, Eurosport 1 och TLC.

Detta hände ju även för ett år sedan och då försvann någon kanal under någon dag innan dom kom överens och kanalen kom åter.

TELIA.SE

Kulturpris

Bilden visar Ödskölts Sockengilles kulturpris som vi erhöll för 2017