Support och Felanmälan.

 För dig som har Telias kollektiva utbud, så görs felanmälan till Telias kundtjänst på 90 200.

 Till Telia från utlandet: +46 771 99 02 00

För dig som har Öppen fiber så görs felanmälan till vald leverantör.

Tips när ni inte hittar er senaste faktura.

Om ni följer denna länk kan ni logga in med mobilt bankid för den som står för fakturan: 

Välja utbud

Man kan välja kollektiv eller öppen anslutning.

Kollektiv anslutning är en tjänst man väljer "1 gång", det är ej tillåtet att hoppa imellan dessa tjänster. Valet skall därför vara långsiktigt. 

Vi kan endast starta/ändra tjänst 2ggr/år, 1/6 samt 1/11.

För att välja ändra/starta tjänst behöver vi få in undertecknad blankett "Tjänsteval".

Den måste vara kassören tillhanda före 15/4 respektive 15/9 för att vi skall göra detta. 

Kollektiv anslutning till Telia

Ödskölt Fiber har upphandlat tjänsten Telia Lagom som omfattar internet, TV och telefon (Triple Play) till ett mycket bra pris med lång bindningstid som skydd mot prishöjningar.

Då ingår även en TV-box, en mediaomvandlare och en trådlös router (Telias egendom som man lånar).

Vid val av kollektiv anslutning är avtalet mellan medlemmen och Ödskölt Fiber. Ödskölt Fiber fakturerar med betalning per kalenderkvartal i förskott.

Internetuppkopplingen har nu en kapacitet av ca 500 Mbit/s vid både upp- och ned- laddning vid anslutning med kabel. Hastigheten reduceras vid trådlös kommunikation och är även beroende av utrustningens prestanda.

Vill man ha högre kapacitet, tex 1000 Mbit/s , beställer man detta direkt hos Telia och betalar för tillägget genom faktura direkt från Telia.

TV-utbudet kan förändras löpande och specificeras på Telias hemsida -

Önskar man fler TV-kanaler eller annan utrustning beställer man detta direkt hos Telia som också fakturerar. Man kan ha flera Tv-boxar men man behöver då ett tvillingabonnemang som gör att ni får koder till detta.

Telefon (bredbandstelefoni) ingår i Telia Lagom. Man behöver därmed inget särskilt telefon- abonnemang. Man kan också behålla sitt gamla fasta telefonnummer. Endast samtalsavgifter tillkommer samt om man väljer andra tjänster tex. nummerpresentation, dessa betalas direkt till Telia enligt räkning från Telia.

Aktivering av Telia Lagom samt komplettering med nya tjänster eller utrustning samt medflyttning av befintligt telefonnummer gör du enklast på Telias hemsida www.telia.se/aktivera. Får du problem med aktiveringen, kontakta Telias kundtjänst på 90200.

Utländska medborgare måste alltid kontakta Telias kundtjänst (från utlandet +46 771 990200) för att få ett fiktivt personnummer för att kunna upprätta ett kundförhållande, samt för att efter detta begära aktivering av tjänsten. Telia brukar efterfråga kopia på köpeavtalet till fastigheten. Denna kunduppläggningen brukar Telia vilja utföra i sin Teliabutik. Teliabutik finns i Uddevalla och Trollhättan, ni kan söka efter var den närmaste butik finns om det är långt till dessa för er.

Aktuellt utbud och priser för tilläggstjänster finns på Telias hemsida.  

Vid överflyttning av det kollektiva avtalet till den nya ägaren gör man på följande sätt:

  • Utflyttare ringer in till Telia och anmäler att han ska flytta ut från adressen. Telefon 020-202070
  • Inflyttaren anmäler sig till Telias kundtjänst och aktiverar sig som boende till adressen. Man kan aktivera sig på www.telia.se/aktivera alternativt ringa till 020-202070
  • Då kommer tjänsterna att registreras på rätt person.
  • Om fastigheten byter ägare skall ni även göra en överlåtelse så ny ägare blir medlem i föreningen. Fyll i Överlåtelseblankett

  Öppen fiber

Du kontaktar den leverantör du föredrar och väljer de tjänster du vill ha samt ingår eget avtal. Utbudet av leverantörer som säljer tjänster i Ödskölts fibernät varierar från tid till annan.

Enklast kontrollerar du aktuellt utbud genom att ange byggnadens korrekta installations adress på www.bredbandswebben.se eller ringer tjänsteleverantören.

Om du skall gräva?

Om du skall gräva på fastigheten, så glöm inte att få utsatt var ledningar går. Detta är kostnadsfritt och hjälper till att minimera avbrott på såväl fiber som elledningar.

Du anmäler på Ledningskollen.se

BENAB utför våra utsättningar samt reparationer, skulle det gå riktigt illa med avgrävning som följd kan ni kontakta oss i föreningen eller BENAB direkt. Se kontaktuppgifter.

På egen tomt har du själv grävt ner fiberslangen, så det är inte säkert vi har inmätning ända fram till huset.