Årsmöte 15/5 kl 11.00 plats Järbo Allhem

 

Meddelande om driftsstörning - datum meddelas senare när vi vet detta


För anslutningar Öst om Bäckefors öster om väg 172 och söder om väg 166. Dessa adresser söder om väg 166 påverkas: Bäcken, Björtveten, Kårud, Vättungen, Ödebyn.        Adresser med Torpane berörs ej.

Arbetet kommer med den planering vi vet idag, att ske efter årsskiftet. Avbrottet beräknas ta en hel dag. Anslutningar kommer stegvis att börja fungera under denna dag. Vi kommer skicka ut meddelande med epost eller sms till berörda anslutna fastighetsägare någon dag innan. Arbetet kommer utföras av BenAB.

Detta beror på att vi ändrar matande fiberstam. Er utrustning kan behövas omstartas av er. Ni ser att anslutningen är bruten eller på med att "Wan" på mediaomvandlaren (1:a boxen på vägg) lyser grönt (på, allt ok) och om den ej lyser (bruten).

Lyser den gult (starta om och är den fortfarande gul finns det ngt fel).

 

 

                                          

2021-03-15 Telia ändrar hur de hanterar tvillingabonnemang i kollektiv tjänst.

Telia tar nu ut avgift för extra tv-box i kollektiv tjänst.

Den tas ut för 1:a extraboxen, man kan i dagsläget ha flera på samma avgift enligt nedan.

Ur avtalspunkter så framgår det endast att hushåll har möjlighet att ha upp till 5 tv apparater, det framgår inget om tillvalstjänsten har något pris och inte heller att den är kostnadsfri. Förändringen som görs nu är att alla som har tvillingabonnemang kommer bli debiterade för tjänsten. Prissättningen ovan kan därmed förändras.

Ev. driftsstörning

Vattenfall kommer att göra div arbeten på sitt ledningsnät och då berörs våran Nod  i Bäckefors som ev kan gå ner då. Denna matar övriga så hela vårt nät påverkas om avbrottet varar längre tid än vår batteribackup klarar

 

Torsdag 26/11 kl. 23:00 till Fredag 27/11 kl.04:00

 

2020-03-11 Viktig info angående avveckling av kopparnätet

     Nedsläckning av kopparnätet och ADSL

På Telias sida "Framtidens Nät" https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat finns information om nedsläckningen av kopparnätet och ADSL. Vi vet om att Ödskölt samt Råggärds stationer stängs den 30/11 2020. Nu har även besked om att Skällsäters ADSL eller kopparnät stängs 31/3-2021. Är ni i behov av att ansluta er fastighet till fiber före detta, hör av er omgående då det tar tid att lösa en anslutning.

 

2020-02-26 Viktig info angående TV-kanaler

🚨 Viktig info angående TV-kanaler! 🚨

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler, Discovery Networks. Om dom inte kommer överens finns det risk för att de inte längre får sända vissa kanaler från den 3 mars.

I vårt kollektiva tv-avtal är följande kanaler berörda: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, Discovery ID, Eurosport 1 och TLC.

Detta hände ju även för ett år sedan och då försvann någon kanal under någon dag innan dom kom överens och kanalen kom åter.
 
TELIA.SE
 

Kulturpris

Bilden visar Ödskölts Sockengilles kulturpris som vi erhöll för 2017