14. nov, 2017

 

I förmiddags 2017-11-14, kom det en uppdatering från Bynet.

Ödskölt och Bäckefors Norra är i stort sett klara (så när som på vissa på fellistan som åtgärdas denna vecka), minus de som inte satt upp sin fiberbox på väggen eller är sommargäster.

Vad gäller Bäckefors södra ska det vara svetsat 27/11, sedan kan felsökning pågå som vi vet av erfarenhet från Ödskölt/Bäckefors Norra.


Tidsplanen för Skällsäter (v.50) är oförändrad.

31. okt, 2017


Alla som är anslutna till noderna i Ödskölt och Bäckefors norra ska koppla in sina fiberkonverters i vägguttaget snarast.


Konvertern skulle bara vara urkopplad under de 24 timmar då mätningen gjordes. Vi kommer även SMS-aktivera 24 medlemmar, och för att det ska funka måste konvertern vara inkopplad!

30. okt, 2017


Mätningen i fredags natt (27-28/10) fick avbrytas kl 21.45 då det i noden uppdagades gamla fel som uppstått vid installation av nodens ODF-er.


Detta påverkar inte driften eller att vissa är igång med sina tjänster redan.


Det betyder att noden kommer åtgärdas (BENAB är inkopplade på fallet) och mätningen av norra Bäckefors måste göra vid annat tillfälle, troligen samtidigt som mätningen av södra Bäckefors. Detta blir om 2-3 veckor och vi kommer gå ut med information i god tid innan.


På fredag eftermiddag (27/10) när de sista svetsningarna i fastigheterna skulle göras, upptäckte svetsaren att sex fastigheter inte monterat upp sin box på väggen. Detta behöver åtgärdas omgående om vi ska kunna installera fiber hos er!

16. okt, 2017
 
OBS! Viktigt att alla gör detta för att vi ska få ett godkänt mätprotokoll. Utan det får vi inget bidrag/fördyrar projektet enormt.

 

För medlemmar som har nodanslutning mot Ödsköltsnoden (om den fiberanslutna fastigheten har postadress 66895 Ödskölt):

På Onsdag den 25/10 kommer Bynet att mäta nätet, då måste den utrustning som Eltel monterat (Inteno-boxen)  vara avstängd.

Mätningen kommer att ske mellan kl  7.00 – 7.00 (ett dygn). Dra helt enkelt ur strömsladden ur vägguttaget.

 

För medlemmar som har nodanslutning mot Bäckeforsnoden västra delen (om den fiberanslutna fastigheten har postadress inom Vången,Hängesten,Brene,Bräckan,Hugeryr,Gunbjörbyn 668 94 Bäckefors):

På Fredag den 27/10 kommer Bynet att mäta nätet, då måste den utrustning som Eltel monterat (Inteno-boxen)  vara avstängd.

Mätningen kommer att ske mellan kl  7.00 – 7.00 (ett dygn). Dra helt enkelt ur strömsladden ur vägguttaget.

 

Östra delen av Bäckeforsnoden (öster om väg 172 o Bäckefors) testas vid senare datum, ej fastställt än.

 

För övriga medlemmar som inte fått någon inmonterad utrustning, ni omfattas ej av detta.

4. okt, 2017

Idag har vi haft uppstartsmöte med Bynet och så här ser det uppdaterade schema ut.

Grattis till de medlemmar som redan har aktiverat sina tjänster och är igång. Läs dock nedanstående för inmätning av nät.


Följande gäller pga försening av kapacitetsproblem med svetsningen. De jobbar för högtryck just nu.

Nod Ödskölt. Svetsning och inkoppling av fiberkonverter. Klart V.41
Detta gäller alla som har postadress Ödskölt.

Nod Bäckefors. Svetsning och inkoppling av fiberkonverter. Klart V.43-45
Detta gäller de medlemmar som har postadress Bäckefors och bor i Bengtsfors kommun (utom Tveten).

Tilläggsinformation för Ödskölt / Bäckefors. Nätet måste mätas in och då kan inte fiberkonvertern vara påslagen. Vi kommer att informera om vilket datum som nätet kommer mätas. Håll utkik!

Det är 17 skåp (14 medlemmar) kvar i Nodområde Ödskölt att svetsa, detta medför att vissa kommer kunna aktivera sina tjänster och vissa inte. 

Då nätet inte är uppmätt före driftstart finns det några medlemmar som inte kan aktivera sina tjänster förrän Bynet har mätt nätet.

Nod Skällsäter (inkl Tveten). Svetsning och mätning. Klart V.50 Inkoppling av fiberkonverter ej fastställt datum. Återkommer snarast.